Bostadsdeal – motverkar bedrägeri och fusk på bostadsmarknaden

Bostadsdeal – motverkar bedrägeri och fusk på bostadsmarknaden

Bostadsdeal.se är en av Sveriges största och mest innovativa sökmotorer för bostäder. Via Bostadsdeal.se kan du söka bland lägenheter på nästan hela den svenska bostadsmarknaden och  kan du söka bland över 100.000 bostadssökande.

Bostadsdeal har en vision om en bostadsmarknad helt fri från bluff-annonser och arbetar därför aktivt för att motverka och förebygga dessa bedrägerier, bland annat genom att i så stor utsträckning som möjligt blockera misstänkta annonser i tid.

Bostadsdeals åtgärder för att minska risken för bedrägeri och fusk med bostadsannonser
Bostadsdeal har utvecklat ett filter för ökad kontroll av annonser, som i kombination med proaktiv kommunikation till Bostadsdeals användare om hur man undgår bedrägeri, lägger grunden för en säkrare bostadsmarknad.

Några av de åtgärder Bostadsdeal har infört för att minska risken för bedrägeri är:

  • För att upprätta en annons på Bostadsdeal krävs det att man uppger personupplysningar och att man validerar sin mailadress. Bostadsdeal sparar sedan all information om de som annonserar via sidan.

  • Alla nya hyresvärdar och säljare godkänns manuellt av Bostadsdeals administration, innan annonserna publiceras online.

  • Alla upprättade bostadsannonser checkas manuellt av Bostadsdeals administration efter bedrägeri och/eller fusk med storlek, läge och pris.

  • Alla annonsörer kan kontaktas direkt via antingen mail eller genom deras hemsida, och kan därmed inte gömma sig bakom ett in-mailsystem.

  • Bostadsdeal har utvecklat ett speciellt filter som identifierar utländska IT-kriminella som försöker bedriva bedrägeri genom bluff-annonser.

  • Vid tillfälle att Bostadsdeal deaktiverar en bostadsannons på grund av misstanke om svindel eller bedrägeri, informeras alla de bostadssökande som via annonsen tagit kontakt med annonsören med detsamma.

  • Då man dessvärre aldrig kan undgå bluff-annonser helt, informerar Bostadsdeal proaktivt bostadssökande om hur man ungår bedrägeri och skyddar sig mot svindleri. Både direkt på Bostadsdeal, men också via Hyrasakert.se, en sida som är skapad av Bostadsdeal.

Läs mer om Bostadsdeal:
Om Bostadsdeal
Om motverkande av bedrägeri och fusk på Bostadsdeal

Kom ihåg! Överför aldrig pengar innan du har träffat uthyraren till lägenheten, fått se lägenheten och har mottagit en undertecknat kontrakt!

Se lediga bostäder i Sverige här
Är du hyresvärd? Hyr ut din bostad här!